22 oktober 2010

Rädda tigern

På hundra år har antalet vilda tigrar minskat med 97%.
Idag finns bara ca 3200 kvar. De sista vilda tigrarna kan ha försvunnit från vår värld om 12 år.
Orsakerna är krympande livsmiljöer, illegal jakt och handel med tigerdelar.
Läs mer på WWF:s hemsida.
Bli Tigerfadder!

Bloggarkiv